top of page
2014-02-24 14.26.12.jpg

שלמה כהן
   חברה לבנין בע"מ

שלמה כהן, חברה לבנין בע"מ, הוקמה בשנת 1983 ועסקה עד לשנת 1992 בקבלנות חוזית. בין הפרויקטים החשובים שבנתה נמנים מכון MRI הדסה עין כרם, שיפוץ והרחבת מחלקות אשפוז בית החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים וביקור חולים. בנוסף בנתה החברה אגף חדש במרכז "וראייטי", שיפצה והרחיבה את בנין בית החולים הישן של הדסה, המשמש כמכללת הדסה וכן שיפצה והרחיבה סניפים רבים של בנק "טפחות" בכל רחבי הארץ. בשנת 1992 התחילה החברה בייזום ובנייה של פרויקטים למגורים.

bottom of page