top of page

חדשות

ועדכונים

Image by Samantha Gades
siloetGrey.png
רובע שדות - קרית עקרון

רובע שדות מתחם המגורים החדש בקרית עקרון בו זכתה החברה במכרז לבניית 108 יחידות דיור מקבל מראה חדש. אתם מוזמנים לצפות בסרטון קצר שהפיקה מועצה מקומית קרית עקרון, ובו ניתן ללמוד על הרובע החדש שמתוכנן בימים אלה.

4/12/2023

siloetGrey.png
שנה טוב ומתוקה

לקהל רוכשי הדירות בשלל הפרויקטים ולכל בית ישראל שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה

לתוכן מהידיעה

15/9/2023

siloetGrey.png
רובע שדות - קרית עקרון

פרויקט החברה בקרית עקרון נמצא בשלבי תכנון ראשוניים, בינתיים ניתן להתרשם מכתבה שפורסמה באתר המועצה המקומית של קרית עקרון שמתארת את השכונה החדשה שעתידה להיבנות.

1/8/2023

siloetGrey.png
התקדמות הבניה במתם A ראש העין

גם בניית מתחם A בפרויקט החברה בראש העין מתקדמת. עבודות השלד הסתיימו, עבודות חיפוי האבן לקראת סיום, ובימים אלה אנו ממשיכים בעבודות הריצוף, הפיתוח ועוד. אתם מוזמנים להתרשם מהפרויקט בסרטון קצר שצולם מן האוויר.

8/6/2023

siloetGrey.png
התקדמות הבניה - דרך קדם מעלה אדומים

בניית פרויקט החברה במעלה אדומים מתקדמת. עבודות השלד לקראת סיום, המנוף פורק ובימים אלה ממשיכים בעבודות הטיח, הריצוף, הפיתוח ועוד. אתם מוזמנים להתרשם מהפרויקט בסרטון קצר

4/5/2023

siloetGrey.png
פרויקט חדש

אנו שמחים לבשר כי חברתנו זכתה במכרז לבניית 108 יח"ד בשכונה הצפון מזרחית החדשה המתוכננת בקרית עקרון! כל הדירות החדשות שיבנו בפרויקט ישווקו לשוק החופשי. הליך התכנון יתחיל בחודשים הקרובים ותחילת הבניה והשיווק צפויה בתוך כמה שנים.

2/3/2023

siloetGrey.png
מעלה אדומים

הבניה בפרויקט החברה במעלה אדומים מתקדמת!
הנה תמונה שלו שצולמה סמוך לאתר הבניה היום בבוקר.

27/2/2023

siloetGrey.png
עדכון מהשטח - מעלה אדומים

העבודות בפרויקט החברה בדרך קדם מעלה אדומים נמשכות. עבודות השלד ממשיכות וקרובות לסיום ובמקביל החלו עבודות טיח וריצוף בתוך הדירות. אתם מוזמנים להתרשם מסרטון קצר המתעד את העבודות בפרויקט ומסביבתו.

30/11/2022

siloetGrey.png
נמסרו כל הדירות במודיעין

בחודשים האחרונים התבצע תהליך מסירת הדירות בפרויקט החברה במודיעין, ובשעה טובה אני שמחים לבשר שכל 56 הדירות נמסרו והן מאוכלסות ברוכשי הדירות בפרויקט. אנו מאחלים לדיירים החדשים הצלחה והנאה מרובם מביתם החדש

לתוכן מהידיעה

3/11/2022

siloetGrey.png
החלה מסירת הדירות בפרויקט במורשת מודיעין

לאחר קבלת אישורי האכלוס, ביצוע טסטים לדירות ומסירת השטחים הציבוריים בימים אלה מתחילה מסירת הדירות לרוכשים בפרויקט

לתוכן מהידיעה

12/7/2022

siloetGrey.png
טופס 4 מודיעין

אנו שמחים ונרגשים לבשר כי התקבל אישור אכלוס בפרויקט החברה במורשת מודיעין (האישור שהתקבל הוא לבניינים 4-8 כאשר לבניינים 1-3 האישור אמור להתקבל בקרוב). קבלת אישור האכלוס צפוי לאפשר את מסירת הדירות בהקדמה משמעותית של מספר חודשים לפני המועד החוזי של רוב הדירות. הודעה יצאה לרוכשים. עדכונים נוספים יצאו בהמשך.

לתוכן מהידיעה

27/6/2022

siloetGrey.png
החל שיווק הדירות בפרויקט החברה במעלה אדומים

החל שיווק הדירות לשוק החופשי בפרויקט kdm - פרויקט מגורים המציע דירות חדשות במעלה אדומים.

לתוכן מהידיעה

15/5/2022

לראש העמוד
bottom of page