Image by Scott Graham

נכסים

כחלק מצמיחת והגדלת הפעילות של החברה, חברת שלמה כהן החלה בשנים האחרונות בפיתוח תיק נכסים של נדל"ן מניב. בבעלות החברה כיום מרכז מסחרי בו 8 חנויות. כמו כן החברה מחזיקה בדירות להשכרה בפרויקטים שונים שבנייתם הסתיימה.

Original on Transparent.png

כל הזכויות שמורות לחברת שלמה כהן 2021© Web by: Counterfactual Productions

02-5820020

הרטום 12, הר חוצבים, ירושלים

*כל ההדמיות התכניות, התמונות והתשריטים להמחשה בלבד את החברה יחייבו תכנית המכר והמפרט הטכני שיחתמו בלבד.

ט.ל.ח

שלמה כהן

חברה לבנין בע"מ

Since 1983

  • youtube
  • WA
  • Untitled-4
  • facebook
  • WAZE