top of page

דו"ח עסקי, והערכת סיכון 

חותם אמינות עברית.png
Untitled-3.png

כחלק מערכי החברה, הכוללים שקיפות ויציבות כלכלית, חברתנו מזמינה דוח חקירה עצמי מחברת הדירוג D&B אחת לכמה שנים. את הדוחות אנו מפרסמים באתר החברה על מנת שתוכלו להתרשם ממצבה הכלכלי האיתן של החברה, ומהערכות הסיכון הנמוכות עד שוליות שהיא מקבלת.

דירוגים

החל משנת 2011 חברתנו מדורגת במדדי חברות הדירוג המובילות כאחת מ-100 החברות המובילות בענף. ניתן לראות את שנת הדירוג, ומיקום הדירוג בקישורים למטה. במדד DUNS 100 החברה מורגת במסגרת מדד בניה ויזמות. ובמדד BDI CODE החברה מדורגת במסגרת ענף ייזום ובניה. לחיצה על המיקום בדירוג תיקח אתכם לטבלה המלאה.

Untitled-1.png

72

2017

74

2018

83

2019

88

2020

83

2021

94

2023

duns100-icon-200x2001-1.png

75

דירוג
ראשון

2011

69

2016

bottom of page